Προγράμματα Starlab

Προγράμματα που παρουσιάζονται με το κινητό πλανητάριο Starlab

starfield

Αποτελεί το βασικό πρόγραμμα του πλανηταρίου Κρήτης, ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο για όλες τις ηλικίες. Είναι κάτι αρκετά παραπάνω από μία απλή εισαγωγή στην επιστήμη και το μαγικό κόσμο της Αστρονομίας. Προβάλλονται 45 αστερισμοί όπως περιγράφονται από την ελληνική μυθολογία πάνω σε ένα φόντο 3.000 αστέρων υποβάθρου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο εισαγωγής στην αναγνώριση αστερισμών. Η ομορφιά του ουρανού, με τα μυστήριά του, τους θρύλους και τις παραδόσεις που κρύβουν οι ιστορίες των αστεριών. Επίσης, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή αναπαριστάται ο νυχτερινός ουρανός με πάνω από 3.000 αστέρες. Οι αστέρες Betelgeuse, Rigel, Αντάρης, Στάχυς, Αρκτούρος, Capella και Προκύων εμφανίζονται με το πραγματικό τους χρώμα. Μελετάμε τα μεγέθη και τις κινήσεις των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος καθώς και τις αποστάσεις των μακρινών αντικειμένων τ’ ουρανού.

greekmythology

Οι μαθητές μαθαίνουν να προσανατολίζονται με βάση τ’ αστέρια που βλέπουν κάθε εποχή. Αντιλαμβάνονται την κίνηση της Γης γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον Ήλιο και την επίδραση που έχει αυτό στις εποχές μας. Την κίνηση και τις αποστάσεις των υπόλοιπων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος καθώς και την κίνηση και την επίδραση της Σελήνης στον πλανήτη μας.Τελικά αντιλαμβανόμαστε τη μικρότητα αλλά και τη μοναδικότητα του πλανήτη μας μέσα στο σύμπαν.

Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, από νηπιαγωγείο έως και για ενήλικες. Ένα πρόγραμμα που πρέπει να παρακολουθήσουν μικροί αλλά και μεγάλοι!

earth

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εκμάθησης γεωγραφικών δεξιοτήτων.

Στο θόλο του πλανηταρίου προβάλλεται το περίγραμμα της Γης (ήπειροι, ωκεανοί, ημισφαίρια, γεωγραφικές συντεταγμένες) και έτσι οι θεατές έχουν την αίσθηση πως βρίσκονται στο εσωτερικό του πλανήτη μας σαν σε γυάλινη σφαίρα. Καθορισμός των όρων “γεωγραφικό μήκος και πλάτος”, εντοπισμός χωρών βάσει συντεταγμένων, μελέτη του πλανήτη μας αλλά και της γεωγραφικής ποικιλομορφίας του. Κατάλληλο για μαθητές ηλικίας από 10 ετών και άνω.earth2

biologicalcellΈνα άριστο βοήθημα για το μάθημα της βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο θόλο του πλανηταρίου προβάλλονται τα σημαντικότερα οργανίδια του βιολογικού κυττάρου.

Αναγνώριση των δομών αυτών, συζήτηση για τις ξεχωριστές λειτουργίες που αυτές επιτελούν, εντοπισμός των ομοιοτήτων αλλά και των διαφορών μεταξύ τους είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Κατάλληλο για μαθητές ηλικίας από 13 ετών και άνω.

Γιατί να επιλέξω το Starlab;

Download mp3